Benoit DE KESEL, Notaris te Kruibeke

 

Benoit DE KESEL

Notaris te Kruibeke

Ongehuwd samenwonen

De samenleving is in de loop van de laatste jaren grondig veranderd. Steeds meer partners wonen samen zonder gehuwd te zijn. De redenen daarvoor zullen vaak verschillen. Sommigen verkiezen uit principe samen te wonen en niet te trouwen. Zij wensen een relatie zonder wettelijke verplichtingen en rechten, die ze eventueel gemakkelijker kunnen verbreken.

Anderen hebben financiële redenen om niet te trouwen.
Partners waarvan iemand nog gehuwd is, kunnen niet trouwen.
Jongeren wachten vaak om te trouwen. Bij wijze van proefhuwelijk wonen ze eerst samen om elkaar beter te leren kennen.
En ook oudere mensen wensen vaak niet (opnieuw) te huwen en wonen samen met hun levenspartner. Zij hoeden zich voor erfenisproblemen tussen de families of het verlies van hun overlevingspensioen.
Ten slotte mogen we de samenwonende broers en zussen, ouders en volwassen kinderen niet vergeten.

 

Waarom een speciale rubriek voor deze mensen?
Tussen gehuwde partners ontstaat er een juridische band en hun rechten en plichten zijn voor een groot deel wettelijk geregeld. Voor ongehuwde samenwoners bestaan er echter geen wettelijke regels.

Deze vaststelling moet iets genuanceerd worden voor de wettelijk samenwonenden.

Het beschrijven van de (beperkte) rechten en plichten voor de (wettelijk) samenwonenden, het nut of de noodzaak om het ontbreken aan juridische gevolgen toch te regelen en de weerslag op fiscaal vlak, komen in deze rubriek aan bod.

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan info@privanot.be .